HOTLINE : 083-197-0952   

   เกียวกับเรา
บริษัท มิตซูสาธร จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิอย่างเป็นทางการมากว่า 25 ปี พร้อมให้การบริการด้วยโชว์รูมที่ทันสมัย พร้อมด้วยศูนย์บริการ มาตรฐานเครื่องยนต์ ซ่อมสีและตัวถัง บนทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองสะดวกสบาย ทีมงานฝ่ายขาย และศูนย์บริการได้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านความรู้ต่างๆ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมศูนย์บริการของเรายังใช้อะไหล่แท้จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดรับประกันคุณภาพงานซ่อมถึง6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร


การดำเนินธุรกิจทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การบริการลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายรถยนต์ประเภทนั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพรถ และซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้า ด้วยความใส่ใจในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าของเรา

 

ปัจจุบันบพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัทฯ มีนโยบายก้าวสู่การบริหารงานแนวใหม่ เตรียมตัวสู่การแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และทีมงาน ที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด